หน่วยงานในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3

ทั้งหมด 52 หน่วยงาน

  โรงเรียนบ้านหนองนา   โรงเรียนบ้านกล้วย
  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว   โรงเรียนวัดสามชุก
  โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม   โรงเรียนวัดดอนประดู่
  โรงเรียนวัดกาบบัว   โรงเรียนบ้านลาด
  โรงเรียนวัดบ้านทึง   โรงเรียนวัดคลองขอม
  โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง   โรงเรียนอนุบาลพรประสาทวิทยา
  โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง   โรงเรียนบ้านหนองแขม
  สหวิทยาเขตทัพหลวงแจงงาม   โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
  โรงเรียนบ้านหนองแหน   โรงเรียนบ้านสระเตย
  วัดสามัคคีธรรม   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  โรงเรียนอนุบาลอุทิศวิทยา   โรงเรียนบ้านแหลมสะแก
  โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง   โรงเรียนวัดท่ามะนาว
  โรงเรียนบ้านกกเชียง   โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส
  บ้านทุ่งมะกอก   โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ
  โรงเรียนวัดขุยโพธิ์   โรงเรียนบ้านหนองแขม
  โรงเรียนวัดวังจิก   โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล
  โรงเรียนวัดกาบบัว   โรงเรียนวัดคูเมือง
  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง   โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8
  โรงเรียนบ้านทัพหลวง  
  โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ   โรงเรียนวัดนางบวช
  โรงเรียนวัดหนองสะเดา   โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล
  โรงเรียนวัดหนองไผ่   โรงเรียนวัดหนองโรง
  โรงเรียนอนุบาลเขาพระ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  โรงเรียนบ้านแหลมสะแก   โรงเรียนบ้านทับละคร
  หมวดพาณิชยกรรมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดท่าช้าง
  โรงเรียนวัดท่าช้าง   โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม


หน่วยงานในจังหวัด สุพรรณบุรี

ทั้งหมด 85 หน่วยงาน

 โรงเรียนบ้านหนองนา  โรงเรียนบ้านกล้วย
 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว
 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง  โรงเรียนวัดสามชุก
   โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา1
 กศน.ตำบลปลายนา  โรงเรียนบ้านหนองกระทู้
 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา  โรงเรียนวัดเขาพนมนาง
 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง  โรงเรียนวัดยาง
 โรงเรียนวัดสระพังลาน  โรงเรียนวัดนันทวัน
 โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ  โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล
 โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม  โรงเรียนวัดดอนประดู่
 โรงเรียนวัดธัญญวารี  โรงเรียนวัดธัญญวารี
 โรงเรียนวัดกาบบัว  โรงเรียนบ้านหนองแขม
 โรงเรียนบ้านลาด  โรงเรียนวัดบ้านทึง
 โรงเรียนวัดคลองขอม  โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง
 โรงเรียนอนุบาลพรประสาทวิทยา  โรงเรียนวัดทับกระดาน
 สมาคมครูวิทยาศาสตร์สุพรรณบุรี  โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองหลอด  โรงเรียนบ้านหนองแขม
 สหวิทยาเขตทัพหลวงแจงงาม  โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
 โรงเรียนบ้านหนองแหน  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก
 บ้านดอนตำลึง  โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ
 โรงเรียนบ้านสระเตย  วัดสามัคคีธรรม
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โรงเรียนอนุบาลอุทิศวิทยา
 โรงเรียนบ้านแหลมสะแก  โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง
 โรงเรียนวัดไทยาวาส  โรงเรียนวัดปู่เจ้า
 โรงเรียนวัดท่ามะนาว  โรงเรียนบ้านกกเชียง
 โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส  บ้านทุ่งมะกอก
 โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ  โรงเรียนวัดขุยโพธิ์
 โรงเรียนบ้านหนองแขม  โรงเรียนวัดวังจิก
 โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล  โรงเรียนวัดกาบบัว
 โรงเรียนวัดคูเมือง  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง
 โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8  เด็กนักเรียนรัตนศึกษา
 โรงเรียนบ้านทัพหลวง  
 โรงเรียนบ้านโคกหม้อ  โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน
 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑  โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ
 โรงเรียนวัดนางบวช  โรงเรียนวัดหนองสะเดา
 โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล  โรงเรียนวัดหนองไผ่
 โรงเรียนวัดหนองโรง  โรงเรียนอนุบาลเขาพระ
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  โรงเรียนบ้านแหลมสะแก
 โรงเรียนบ้านทับละคร  โรงเรียนสวนแตงวิทยา
 โรงเรียนวัดสระยายโสม  โรงเรียนวัดสระยายโสม
 หมวดพาณิชยกรรมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดท่าช้าง
 โรงเรียนวัดท่าช้าง  โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม
 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง

หน่วยงานในเครือข่ายและลิ้งอื่น ๆ

 โรงเรียนวัดทุ่งแฝก(ใหม่)  สพป.สุพรรณบุรี 3
 สืบค้นวิทยานิพนธ์  โครงการลดการใช้พลังงาน
 ครูมืออาชีพ สพท.สพ.3  ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ค้นหารหัสไปรษณีย์  ตรวจสลากออมสิน
 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล  ครูไทยดอดอินโฟ
 ครูบ้านนอกดอดคอม