ข่าวและกิจกรรม

กีฬาอำเภอ.. (1667) 30/09/2558

โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬ..

กิจกรรมแข่งทักษะวันภาษาไทย.. (1429) 30/09/2558

ข่าวเพื่อนบ้าน [ศรีสะเกษ เขต 3]

การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช .. (481) 13/12/2559

นายบรรลือ สุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน..
โดย : โรงเรียนบ้านทะลอก

ถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า.. (477) 30-11-2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนแท..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

รวมพลังแห่งความภักดี.. (544) 30-11-2559

โรงเรียนบ้านแทรงจัดงานรวมพลังแห่งความภัก..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

เสด็จสู่สวรรคาลัย.. (532) 26/11/2559


โดย : กองทุนหมู่บ้าน ม.14 ห้วยเหนือ ขุขันธ์

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี.. (534) 23/11/2559

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีของโรงเรียนบ้..
โดย : โรงเรียนบ้านทะลอก

ข่าวเพื่อนบ้าน [ศรีสะเกษ]

ข่าวเขตการศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

<iframe src="http://www.dek-d.com/code/hilight.php" frameBorder=0 framespacing=0 noResize width="540" height="360" scrolling=no></iframe> ศก.3ครับคือ<iframe name="iFrame12" width=467 height=210 src="http://202.143.164.19/person/news.htm";; scrolling="yes" frameborder="0"></iframe><iframe name="iFrame1" width=467 height=215 src="http://202.143.164.19/mba/news.htm";; scrolling="yes" frameborder="0"></iframe> <iframe id=shortnews border=0 name=I1 framespacing=0 src="http://www.thainn.com/thainnmusic.html" frameborder=NO width=256 scrolling=no height=125 allowTransparency></iframe> <div style="width:300px;"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border:1px solid #FFFFFF; background:url <div style="width:300px;"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border:1px solid #FFFFFF; background:url(http://radio.sanook.com/imgs/bg-embad.gif) repeat-x top #3b2f4f"><tr><td><a href="http://radio.sanook.com/"><img src="http://radio.sanook.com/imgs/header-bar.gif" alt="S! Radio" border="0"></a></td></tr><tr><td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr style="background:url(http://radio.sanook.com/imgs/bg-detail.gif) repeat-x #3d3253; height:92px;"><td width="90" align="center" valign="middle"><a href="http://radio.sanook.com/music/player/song-lyric/42006/" title="Album" target="_blank"><img src="http://radio.sanook.com/cover/22697.jpg" width="75" height="75" border="0" alt="รอบใหม่"></a></td><td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color:#ffffff; padding-left:10px;"><tr><td style="color:#FFFFFF;"><strong style="font-size: 12px;">เพลง ขอแค่คิดถึง</strong></td></tr><tr><td style="color:#FFFFFF;">ศิลปิน <a style="font-weight: normal; color:#e6e1eb; text-decoration: underline;" onmouseover="this.style.color='#ffffff'; this.style.textDecoration='underline'" onmouseout="this.style.color='#e6e1eb'" href="http://radio.sanook.com/artist/profile/เรนโบว์/7801/" title="เรนโบว์" target="_blank">เรนโบว์</a></td></tr><tr><td style="color:#FFFFFF;">อัลบั้ม <a style="font-weight: normal; color:#e6e1eb; text-decoration: underline;" onmouseover="this.style.color='#ffffff'; this.style.textDecoration='underline'" onmouseout="this.style.color='#e6e1eb'" href="http://radio.sanook.com/album/profile/รอบใหม่/22697/" title="รอบใหม่" target="_blank">รอบใหม่</a></td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="2" style="height:16px; line-height:16px; background:url(http://radio.sanook.com/imgs/bg-bar-bottom.gif) repeat-x #62629c;"><a href="http://radio.sanook.com/music/player/song-lyric/42006/" title="ดูเนื้อเพลง" target="_blank"><img src="http://radio.sanook.com/imgs/view-song.gif" alt="ดูเนื้อเพลง" border="0"></a><a href="http://radio.sanook.com/music/player/song-lyric/42006/" title="คัดลอกโค้ดเพลงนี้" target="_blank"><img src="http://radio.sanook.com/imgs/copy-code.gif" alt="คัดลอกโค้ดเพลงนี้" border="0"></a></td></tr></table></td></tr><tr><td><object id="MediaPlayer" width="100%" height="47" classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" standby="Loading Windows Media Player components..." type="application/x-oleobject"><param name="FileName" value="http://radio.sanook.com/music/playlist/?songID=42006&memberType=Visitor"><param name="ShowControls" value="true"><param name="autostart" value="false"><embed type="application/x-mplayer2" src="http://radio.sanook.com/music/playlist/?songID=42006&memberType=Visitor" name="MediaPlayer" width="100%" height="47" showcontrols="1" autostart="0"></embed></object></td></tr><tr><td></td></tr></table></div>

หนังสือราชการ สพฐ.