ข่าวเพื่อนบ้าน [เพชรบูรณ์]

วันเด็กแห่งชาติ 2560.. (146) 13/01/2560

นายสมพงษ์ พวงคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ได้..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า [เพชรบูรณ์ เขต 1]

ประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับเขตที่7.. (105) 13/01/2560

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษารับรางวัลพระรา..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า [เพชรบูรณ์ เขต 1]

ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน.. (348) 22/11/2559

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการประเม..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า [เพชรบูรณ์ เขต 1]

ดร.นิคม เขียวฉ่ำ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 และนายวุฒิพงษ์ เพชรกัณหา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 เยี่ยมและให้นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าบง.. (691) 25-08-2559

วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ดร.นิคม เขียวฉ่ำ ..
โดย : โรงเรียนบ้านป่าบง [เพชรบูรณ์ เขต 1]

กิจกรรมการตอบคำถามสารานุกรมไทยระดับจังหวัด.. (718) 25-08-2559

วันที่ 20 สิงหาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนบ..
โดย : โรงเรียนบ้านป่าบง [เพชรบูรณ์ เขต 1]

ข่าวเขตการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

หนังสือราชการ สพฐ.