ข่าวเพื่อนบ้าน [เพชรบูรณ์]

เปิดรั้วโรงเรียนประชุมผู้ปกครอง.. (142) 10/02/2560

นายสมพงษ์ พวงคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญได้ป..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า [เพชรบูรณ์ เขต 1]

ภาพการตรวจโรงเรียนพระราชทาน3.. (191) 27/01/2560

https://www.facebook.com/profile.php?id=..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า [เพชรบูรณ์ เขต 1]

ภาพการตรวจโรงเรียนพระราชทาน2.. (188) 27/01/2560

https://www.facebook.com/profile.php?id=..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า [เพชรบูรณ์ เขต 1]

ภาพกิจกรรมประเมินโรงเรียนพระราชทาน.. (186) 27/01/2560

https://www.facebook.com/profile.php?id=..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า [เพชรบูรณ์ เขต 1]

วันเด็กแห่งชาติ 2560.. (264) 13/01/2560

นายสมพงษ์ พวงคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ได้..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า [เพชรบูรณ์ เขต 1]

ข่าวเขตการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

หนังสือราชการ สพฐ.