ข่าวเพื่อนบ้าน [เพชรบูรณ์ เขต 1]

โรงเรียนบ้านไร่ ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ปี 2558.. (2539) 24/11/2558

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 โ..
โดย : โรงเรียนบ้านไร่

บริษัท เอส.อาร์.ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด สาขา 4 มอบอุปกรณ์การเรียนและคอมฯ.. (1263) 24/11/2558

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 บริษัท เอส..
โดย : โรงเรียนบ้านไร่

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558.. (2052) 02/09/2558

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้าน..
โดย : โรงเรียนบ้านไร่

กิจกรรมแห่งเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558.. (1158) 02/09/2558

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้าน..
โดย : โรงเรียนบ้านไร่

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2558.. (1421) 02/09/2558

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 นางสาวอำภร..
โดย : โรงเรียนบ้านไร่

ข่าวเพื่อนบ้าน [เพชรบูรณ์]

สาธิตการลงคะแนนประชามติ.. (43) 22/07/2559

นายสมพงษ์ พวงคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รอง..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า [เพชรบูรณ์ เขต 1]

แห่เทียนพรรษาถวายต้นผ้าป่าวัดสระเกศ.. (69) 18/07/2559

นายสมพงษ์ พวงคำผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะคร..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า [เพชรบูรณ์ เขต 1]

รณรงค์ออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญ.. (72) 11/07/2559

นายชาญชัย ศรศรีวิชัย นายอำเภอหล่มเก่า เท..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า [เพชรบูรณ์ เขต 1]

กีฬาอนุบาลเกมส์ปี2559.. (100) 06/07/2559

อำเภอหล่มเก่า กกท.โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า [เพชรบูรณ์ เขต 1]

วันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฏาคม 2559.. (91) 05/07/2559

นายสมพงษ์ พวงคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พร้..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า [เพชรบูรณ์ เขต 1]

ข่าวเขตการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

หนังสือราชการ สพฐ.