ผู้บริหาร

นายเสวตร ณัฎฐเดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยาง
การศึกษา :
ประวัติการทำงาน :