ผู้บริหาร

นายจิรวัฒน์ โหม่งมาตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนลำบุหรี่พวง
Email : -
การศึกษา :
ประวัติการทำงาน :