โรงเรียนวัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ์) [พระนครศรีอยุธยา 1] 187 9 ซ.- ถ.- ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 โทร. 035797062

ระบบแจ้งเตือนการระงับการแสดงเว็บไซต์ชั่วคราว 
  เว็บไซต์นี้ถูกระงับการแสดงข้อมูลชั่วคราว เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 789167562 ปี 6 เดือน 13 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 21/01/2555 11:04:17

  ติดต่อหน่วยงาน : โรงเรียนวัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ์)
187 9 ซ.- ถ.- ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทร. 035797062 (ติดต่อ นางสาวปวัลลดา เนียมนิยม [ครู]) Email : flirt-oil@hotmail.com
ส่งข้อความถึง : โรงเรียนวัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ์)


  หมายเหตุ : ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำการแสดงข้อมูลเว็บไซต์ โดยการ login เข้าทำการอัปเดทข้อมูล เข้าสู่ระบบ


ข่าวเพื่อนบ้าน พระนครศรีอยุธยา 1 
 
เอกสารอัพวันพุธครับ รร มีประเมิน (0/25) [21/07/2557]
โดย : โรงเรียนวัดศิวาราม
เอกสารอัพวันพุธครับ รร มีประเมิน
นักเรียนร่วมเข้าอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำชีวิต ปีการศึกษา 2557 (0/56) [09/07/2557]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
นักเรียนโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนคร...
ร่วมพืธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (0/60) [09/07/2557]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธย...
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ (0/68) [09/07/2557]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
โรงพยาบาลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกหน่วยทันตกรรมเค...
ร่วมงานวันลูกเสือโลก (0/61) [09/07/2557]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก ร่วมงานวันลูกเสือโลก...
กิจกรรมต่างๆในเดือนกรกฏาคม 2557 (บางขัอมูลอาจไม่ได้อัพครับ) (0/94) [02/07/2557]
โดย : โรงเรียนวัดศิวาราม
วันที่ 1 กรกฏาคม 2557 จัดกิจกรรมวันสถาปนากิจการลูกเสือแห่งชาติ ปี 2557
กิจกรรมต่างๆในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2557 (บางขัอมูลอาจไม่ได้อัพครับ) (0/89) [02/07/2557]
โดย : โรงเรียนวัดศิวาราม
12 มิถุนายน 2558 โรงเรียนจัดกิจกรรมไหว้ครู