โรงเรียนวัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ์)
187   9 ซ. - ถ. - ต. บ่อตาโล่ อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา  13170   [ พระนครศรีอยุธยา 1 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 


ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่งหนังสือ E-Docs ผลการเรียน
ข่าวและกิจกรรม

รอดำเนินการ

e-Document:: ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 


รอดำเนินการข่าวเพื่อนบ้าน [พระนครศรีอยุธยา 1]  
 
กิจกรรมวันเด็ก 2559 (0/181) [08/01/2559]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
กิจกรรมวันสิ้นปี 2558 (0/213) [30/12/2558]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
กิจกรรมวันอาเซียนที่โรงเรียน (0/193) [30/12/2558]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม (0/214) [30/12/2558]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
โรงเรียนพี่เยี่ยมโรงเรียนน้อง (0/199) [29/12/2558]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
กิจกรรมวันลอยกระทง (0/265) [02/12/2558]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
กิจกรรมวันลอยกระทง (0/257) [02/12/2558]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์

ข่าวเพื่อนบ้าน [พระนครศรีอยุธยา] 
 
ตรวจสอบระบบการเงินและพัสดุโรงเรียน (0/588) [31/10/2557]
โดย : สังวร - พรทิพา [เอกชน]
สอบสอน ม. 3 (0/840) [17/07/2557]
โดย : สังวร - พรทิพา [เอกชน]
วันนี้เตรียมตัวสอบสอนภาษาไทยเพิ่มเติม เรื่องนิทานพื้นบ้าน ชั้นมัธยมศ...
โครงการจัดทำบูธสำหรับการจัดนิทรรศการ (0/804) [15/07/2557]
โดย : สังวร - พรทิพา [เอกชน]
ในปีงบประมาณ 2556 งานบริหารทั่วไป ได้รับงบประมาณ 48,000 บาท ในกา...
"การพัฒนาตนเองสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างมีความสุข (0/543) [05/07/2557]
โดย : สังวร - พรทิพา [เอกชน]
โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ จัดอบรม"การสร้างขวัญและกำลังใจเพื่อกา...
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย (0/786) [05/07/2557]
โดย : สังวร - พรทิพา [เอกชน]
โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ ดำเนินการสนับสนุนให้นักเรียน ออกกำลังกาย เ...
ห้องสมุดที่พร้อมให้บริการนักเรียน (0/798) [04/07/2557]
โดย : สังวร - พรทิพา [เอกชน]
โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ จัดให้มีห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโล...
โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน (0/801) [04/07/2557]
โดย : สังวร - พรทิพา [เอกชน]

หนังสือราชการจาก สพฐ  
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 1,850
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 21/01/2555 11:04:17
เปิดใช้บริการเมื่อ 25/08/2554 อายุสมาชิก 4 ปี 6 เดือน 10 วัน


Supported by Thai-School.net
สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ป


นายบุญเลิศ เพชรมณี ผู้บริหาร โรงเรียนวัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ์)

นายบุญเลิศ เพชรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)
ผู้บริหาร

นางสาวปวัลลดา เนียมนิยม ผู้ดูแลเว็บไซต์

นางสาวปวัลลดา เนียมนิยม
ครู
ผู้ดูแลเว็บไซต์


รอดำเนินการ
ประธานนักเรียน
เวลา
ข้อมูลหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหาร ฯ
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลอาคาร ฯ
ข้อมูลนักเรียน

หน่วยงานในสังกัด
 โรงเรียนวัดสว่างอารม..
 โรงเรียนวัดกุฎีประสิ..
 โรงเรียนวัดปรีดาราม
 
 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม
 โรงเรียนวัดพรานนก
 โรงเรียนวัดลาดทราย
 โรงเรียนวัดทอง(สามัค..
 ชมรมยุวชนอยุธยาอาสา
 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิ..
 โรงเรียนวัดศิวาราม
 ชมรมบอสส์บวรศักดิ์
 ร.ร.วัดโบสถ์(วิบูลปร..
 โรงเรียนวัดพะยอม
 โรงเรียนประเสริฐวิทย..

หน่วยงานในเครือข่าย
รอดำเนินการ