โรงเรียนบ้านขะยูง (โนนเจริญศึกษา)
+++ หมู่ 4 ถ.ขุขันธ์-แซรไปร ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140   [ศรีสะเกษ เขต 3]
หน้าหลัก
     เกี่ยวกับเรา | ผู้บริหาร | บุคลากร | ข่าวและกิจกรรม | ศิษย์เก่า | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา | ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :             
เว็บไซต์สำเร็จรูป [2549]  สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ป              
ระบบแจ้งเตือนการอัปเดทข้อมูล 
  เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 9 เดือน 3 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 24/07/2556 08:27:18
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : ศูนย์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ , โรงเรียนบ้านแม่รัง, โรงเรียนวัดหลวงวิทยา,
 ผลงาน: เด็กหญิงวาสนา จันทสุข


 -
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การอ่านบทร้อยแก้ว ช่วงชั้นที่ 2 ในงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 ของศูนย์การศึกษานอกระบบ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ


 วันที่ 06/12/2553-20:38:25