โรงเรียนบ้านขะยูง (โนนเจริญศึกษา)
+++  หมู่ 4ถ. ขุขันธ์-แซรไปรต. ละลมอ. ภูสิงห์จ. ศรีสะเกษ33140  [ ศรีสะเกษ เขต 3]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :
ระบบแจ้งเตือนการอัปเดทข้อมูล 
  เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1 ปี 11 เดือน 23 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 24/07/2556 08:27:18
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : โรงเรียนบ้านซับสนุ่น , โรงเรียนอนุบาลเขียนปัญญา , โรงเรียนวัดหนองตาโชติ ,

 ผลงาน: เด็กหญิงวาสนา จันทสุข


 -
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การอ่านบทร้อยแก้ว ช่วงชั้นที่ 2 ในงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 ของศูนย์การศึกษานอกระบบ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ


 วันที่ 06/12/2553-20:38:25