โรงเรียนบ้านขะยูง (โนนเจริญศึกษา)
+++   หมู่ 4 ถ. ขุขันธ์-แซรไปร ต. ละลม อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ  33140   [ ศรีสะเกษ เขต 3 ] 188.166.233.208
    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : โรงเรียนบ้านกลาง, วัดบน"ประจงอนุสรณ์", แนวข้อสอบเอกปฐมวัยกับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง 
 
 ผลงาน: เด็กหญิงวาสนา จันทสุข


 -
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การอ่านบทร้อยแก้ว ช่วงชั้นที่ 2 ในงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 ของศูนย์การศึกษานอกระบบ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ


 วันที่ 06/12/2553-20:38:25