โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา
211   ซ. จันทน์ 43 ถ. จันทน์ ต. ทุ่งวัดดอน อ. สาทร จ. กรุงเทพมหานคร  10120   [ กรุงเทพมหานคร เขต 1 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 
 ผลงาน: โครงงาน "ใช้ชีวิตพอเพียงตามรอยพ่อ"
 โครงงานเรื่องใช้ชีวิตพอเพียงตามรอยพ่อ
เป็นโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนากระบวนการเรียนรู้จากภาคเรียนแรก จนส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการนำเสนอความรู้และกระบวนการคิด ทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงงานโรงเรียนเบญจวรรณศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551

 วันที่ 16/09/2552-11:43:38