โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์
หมู่บ้านบางสมบูรณ์   หมู่ 1 ซ. วัดปากคลองพระอาจารย์ ถ. ปากคลองพระอาจารย์-เตยน้อย ต. บางสมบูรณ์ อ. องครักษ์ จ. นครนายก  26120   [ นครนายก ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 
 ผลงาน: เด็กชายคุณานนท์ น้ำเพชร คณิตคิดเลขเร็ว (ช่วงชั้นที่ 2) ป.6


 แข่งขันงานมหกรรมวิชาการกลุ่มโรงเรียนบางลูกเสือ-บางสมบูรณ์ (2549)
คณิตคิดเลขเร็ว (ช่วงชั้นที่ 2)
ป.6 เด็กชายคุณานนท์ น้ำเพชร ชนะเลิศอันดับที่ 1


 วันที่ 07/12/2549-16:36:00