ชมรมครูแกนนำปฏิรูปการศึกษากรุงเทพมหานคร
๑๘/๗๖ หมู่บ้านเสรีอ่อนนุช   - ซ. อ่อนนุช ๗๐/๑ แยก ๒-๒ ถ. อ่อนนุช ต. ประเวศ อ. ประเวศ จ. กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๕๐   [ กรุงเทพมหานคร ]
    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : โรงเรียนบ้านกลาง, วัดบน"ประจงอนุสรณ์", แนวข้อสอบเอกปฐมวัยกับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง 
 


 เอกสารคำขอกู้เงิน ชพค.โครงการ 7 ของครู กทม.

 ขั้นตอนการรับแบบฟอร์มคำขอกู้ โครงการขยายวงเงิน (3 ล้านบาท)
สำหรับสมาชิก ชพค.ที่สังกัด กทม.(50เขต) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Download ระเบียบการ และ แบบฟอร์มคำขอกู้ จาก website นี้ (ถ่ายเอกสารแจกต่อกันได้) บางส่วนใช้ไม่เหมือนกับของส่วนกลาง ทางกทม. (ได้จัดเรียงแบบฟอร์มเอกสารที่ต้องใช้ทั้งหมดเรียงเป็นไฟล์เดียวกันพร้อมกับเอกสารระบุสิทธิ์ ชพค.1/1 ที่ต้องส่งพร้อมเอกสารคำขอกู้ด้วย เอกสารประกอบคำขอกู้ เช่น สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ของผู้กู้ และผู้มีสิทธิ์รับเงิน ชพค. ใช้ทั้งหมด 4ชุด ส่วนใบรับรองเงินเดือน ,Statement และสลิป ใช้ 2 ชุด ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่ให้ี่ Download
2. กรอกแบบฟอร์มคำขอกู้ ด้วยลายมือบรรจง อ่านง่าย ทั้งหมด 2 ชุด
3. ผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และพยาน ลงลายมือชื่อ ให้ครบทุกช่องมาได้เลย (ไม่ต้องลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่)
4. เอกสารหมายเลข2 ช่อง ผู้ให้ความยินยอม (คือผู้มีสิทธิ์รับเงินชพค.) ต้องมาเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าทีี่ ณ สำนักงาน สกสค.กทม. ทุกคนที่้ระบุ ซึ่ง สามารถระบุได้ เฉพาะ 4 อันดับนี้เท่านั้น
o คู่สมรส
o บุตร ( อายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์ )
o บุตรบุญธรรม
o บิดา - มารดา
o รายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการระบุสิทธิ์ - คลิก
5. เมื่อกรอกเอกสาร และเตรียมเอกสารประกอบคำขอกู้ พร้อม ลงลายมือชื่อ ผู้เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว สมาชิกยื่นเอกสารทั้งหมดด้วยตนเอง พร้อมพาผู้มีสิทธิ์ รับเงินทุกคน มาในวันยื่นเอกสาร

การยื่นแบบคำขอกู้
เนื่องจากมีผู้มายื่นเอกสารเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน
ผู้กู้ต้องศึกษาข้อมูลและขั้นตอนมาก่อนล่วงหน้าเพื่อลดปัญหาการให้บริการล่าช้า เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนเจ้าหน้าที่ี่ให้บริการ
คำเตือน : เมื่อนำส่งเอกสารไปธนาคารแล้ว *เอกสารไม่ครบ / กรอกไม่ครบ/ เซ็นชื่อไม่ครบ /เอกสารประกอบคำขอกู้ไม่ครบ จะทำให้เกิดความล่าช้าในการอนุมัติวงเงิน เอกสารต้องกลับมาต่อคิวใหม่
--------------------------------------------------------------
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอกู้
1. รับบัตรคิว ( บัตรคิวห้ามนำกลับบ้าน)
2. รอเจ้าหน้าที่เรียก ตามคิว
3. ทายาท ลงลายมือชื่อ (เอกสารหมายเลข2) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
4. ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่เงินกู้ (ผู้กู้ต้องแน่ใจแล้วว่าเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว )
5. รับบัตรทะเบียนส่ง (ลำดับคิวการส่งเอกสาร)จากเจ้าหน้าที่
6. เสร็จสิ้นขั้นตอนการยื่นคำขอกู้
7. รอธนาคารติดต่อกลับ ตาม เบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้
8. สามารถตรวจสอบรายชื่อ ที่ส่งธนาคารแล้ว จากเวบไซท์นี้ ( update ให้ หลังจาก ที่ธนาคารมารับเอกสารไปแล้ว)

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อ (โหลดได้จากที่นี้)
http://www.otepbangkok.com/download/LOAN%20Limit.pdf

แบบฟอร์มคำขอกู้เงิน ชพค.โครงการ 7 ของครู กทม.(โหลดได้ที่นี้)
http://www.otepbangkok.com/download/LOAN%20Form.pdf

ตัวอยางการพิจารณาวงเงินกู้และเงินงวดผ่อนชําระ(โหลดได้ที่นี้) ให้เปลี่ยนตัวเลขใน(3) เป็น 8,750 บาท (4) เป็น -6,750 บาท ส่วนบวกใน (5.1) หมายถึงเงินที่ต้องจ่าย สหกรณ์ - บัตรเครดิต - หนี้สินต่างๆ
http://www.otepbangkok.com/download/LOAN%20Calculate.pdf

ตารางเงินงวดผ อนชําระ ของโครงการสวัสดิการเงินกู ช.พ.ค.
http://www.otepbangkok.com/download/LOAN%20Table%20Rate.pdf

เพื่อนครู กทม.ที่รอให้โหลดได้เลย รีบส่งเริ่ม 1 ธ.ค. 54 โชคดี

 21/11/2554 12:05:32
ชมรมครูแกนนำปฏิรูปการศึกษากรุงเทพมหานคร  [กรุงเทพมหานคร]

เพิ่มคำตอบ
ชื่อ :
อีเมล์ :
ข้อความ :
Security Code :
    * กรุณากรอก Security Code เพื่อป้องการกันการโจมตีเว็บบอร์ด
 
Back