โรงเรียนบ้านตะโนน (Ban Tanoon School)
บ้านตะโนน   5 ซ. - ถ. - ต. แจนแวน อ. ศรีณรงค์ จ. สุรินทร์  32120   [ สุรินทร์ เขต 3 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 

โรงเรียนบ้านตะโนน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ครู 17 คน ครูจ้าง 4 คน นักการภารโรง 1 คน
ปีการศึกษา 2552 มีนักเรียน 533 คน นักเรียนชาย 276 คน นักเรียนหญิง 271 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน นายปรีชา กาบทอง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่งหนังสือ E-Docs ผลการเรียน
ข่าวและกิจกรรม

รอดำเนินการ

e-Document:: ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 


รอดำเนินการหนังสือราชการจาก สพฐ  
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 1,012
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10/10/2552 12:50:56
เปิดใช้บริการเมื่อ 12/07/2552 อายุสมาชิก 6 ปี 8 เดือน 8 วัน


Supported by Thai-School.net
สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ป


ปรีชา กาบทอง ผู้บริหาร โรงเรียนบ้านตะโนน (Ban Tanoon School)


ปรีชา กาบทอง
ผอ. วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผู้บริหาร

Preecha Kapthong ผู้ดูแลเว็บไซต์


Preecha Kapthong
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ดูแลเว็บไซต์


รอดำเนินการ
ประธานนักเรียน
เวลา
ข้อมูลหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหาร ฯ
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลอาคาร ฯ
ข้อมูลนักเรียน

หน่วยงานในสังกัด
 
 โรงเรียนบ้านคูขาด
 โรงเรียนปราสาท
 โรงเรียนบ้านถนน
 โรงเรียนประชาสามัคคี
 
 โรงเรียนบ้านตาลวก
 ร.ร.บ้านโคกเพชร(เภคป..
 เจริญราษฎร์วิทยา
 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
 โรงเรียนสุวรรณวิจิตร..
 พลศึกษา วค.สุรินทร์ ..
 หอในชายราชภัฎสุรินทร..
 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
 โรงเรียนบ้านมะเมียง
 โรงเรียนบ้านหนองคันน..
 โรงเรียนกันทราราม(นุ..
 โรงเรียนโคกยางวิทยา
 จุดาบุตรกรุ๊ป
 โรงเรียนบ้านละเอาะ
 โรงเรียนมหาราช ๔ Ma..
 โรงเรียนบ้านก็วล
 โรงเรียนบ้านฉลีก
 โรงเรียนบ้านสระทอง

หน่วยงานในเครือข่าย
 Kanchana.com
 Preecha.com
 
 
 Ban Kradonkho School