สพท.รอ.3 [ร้อยเอ็ด เขต 3] 111  ถ.กำเนิดเพชร ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทร. 043571699

ระบบแจ้งเตือนการระงับการแสดงเว็บไซต์ชั่วคราว 
  เว็บไซต์นี้ถูกระงับการแสดงข้อมูลชั่วคราว เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1804377575 ปี 9 เดือน 18 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 09/12/2552 12:02:53

  ติดต่อหน่วยงาน : สพท.รอ.3
111  ถ.กำเนิดเพชร ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โทร. 043571699 (ติดต่อ กลุ่มบรืหารงานบุคคล [จพง.ธุรการปฏิบัตริกร]) Email : thanawan333@gmail.com
ส่งข้อความถึง : สพท.รอ.3


  หมายเหตุ : ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำการแสดงข้อมูลเว็บไซต์ โดยการ login เข้าทำการอัปเดทข้อมูล เข้าสู่ระบบ


ข่าวเพื่อนบ้าน ร้อยเอ็ด เขต 3 
 
นักเรียนไปแหล่งเรียน (0/1151) [14/08/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านคำนาดี
ไปวัดพระธรรมกาย