โรงเรียนบ้านโนนสิมมา [อุดรธานี เขต 2] บ้านโนนสิมมา หมู่ที่ 9 ซ.- ถ.- ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 โทร. 042-220023

ระบบแจ้งเตือนการระงับการแสดงเว็บไซต์ชั่วคราว 
  เว็บไซต์นี้ถูกระงับการแสดงข้อมูลชั่วคราว เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1951639616 ปี 3 เดือน 8 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 25/06/2552

  ติดต่อหน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโนนสิมมา
บ้านโนนสิมมา หมู่ที่ 9 ซ.- ถ.- ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
โทร. 042-220023 (ติดต่อ นางจิตรา แก้วชัย) Email : nonsimma@yahoo.com
ส่งข้อความถึง : โรงเรียนบ้านโนนสิมมา


  หมายเหตุ : ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำการแสดงข้อมูลเว็บไซต์ โดยการ login เข้าทำการอัปเดทข้อมูล เข้าสู่ระบบ


ข่าวเพื่อนบ้าน อุดรธานี เขต 2