โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง
บ้านหนองสังข์ทอง   6 ซ. - ถ. - ต. หนองผักนาก อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี  72130   [ สุพรรณบุรี เขต 3 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72130 โทรศัพท์ 0-3544-0088 e-mail sc_nstschool @ suphan 3.go.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรครู จำนวน 5 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คนนักการภารโรง 1 คน ครูจ้างสอน 2 คน จำนวนนักเรียน 113 คน มีเขตบริการของโรงเรียน จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองผักนาก และหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสระ โรงเรียนอยู่ห่างจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ประมาณ 30 กิโลเมตร

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่งหนังสือ E-Docs ผลการเรียน
ข่าวและกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - ยุวกาชาด (0/1338) [25/12/2557]

เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนวัดหนองสังข์ทองได้พา ลูกเสือ...

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.กาญจนบุรี (1/1122) [28/11/2557]

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนวัดหนองสังข์ทองได้จัดกิจกรรมโครงกา...

โรงเรียน ชุมชน ร่วมใจปลูกป่า เทิดไท้องค์ราชินี (0/1182) [15/08/2557]

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา นายปรเมศร์ ล้อมวงษ์ ผู้อำนวยการโร...

จัดพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 (0/1092) [15/08/2557]

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมทำบุญตักบาตร -...

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทองเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสหฯสามชุก ปี... (0/1208) [26/07/2557]

คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดหนองสังข์ทองเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสหฯสา...


e-Document:: ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

การตรวจสอบพัสดุประจำปี (909)
15/11/2554
คู่มือการสรรหา เลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (1,753)
15/11/2554
แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม ระดับปฐมวัย (ประเมินรอบสาม สมศ.) (1,537)
15/11/2554
แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประเมินรอบสาม สมศ.) (1,255)
15/11/2554
ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุ (1,410)
05/06/2554

หนังสือราชการจาก สพฐ  
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 7,970
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25/12/2557 15:57:41
เปิดใช้บริการเมื่อ 27/05/2553 อายุสมาชิก 5 ปี 9 เดือน 16 วัน


Supported by Thai-School.net
สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ป


นายปรเมศร์ ล้อมวงษ์ ผู้บริหาร โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง


นายปรเมศร์ ล้อมวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง
ผู้บริหาร

นายปรเมศร์ ล้อมวงษ์ ผู้ดูแลเว็บไซต์


นายปรเมศร์ ล้อมวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง
ผู้ดูแลเว็บไซต์


เด็กหญิงกนกวรรณ จีนก๊ก
ประธานนักเรียน
เวลา
ข้อมูลหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหาร ฯ
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลอาคาร ฯ
ข้อมูลนักเรียน

หน่วยงานในสังกัด
 โรงเรียนบ้านหนองนา
 โรงเรียนบ้านกล้วย
 โรงเรียนบ้านวังน้ำเข..
 โรงเรียนวัดสามชุก
 โรงเรียนวัดวังสำเภาล..
 โรงเรียนวัดดอนประดู่
 โรงเรียนวัดกาบบัว
 โรงเรียนบ้านลาด
 โรงเรียนวัดบ้านทึง
 โรงเรียนวัดคลองขอม
 โรงเรียนอนุบาลพรประส..
 โรงเรียนบ้านหนองอิงพ..
 โรงเรียนบ้านหนองแขม
 สหวิทยาเขตทัพหลวงแจง..
 โรงเรียนวัดทุ่งแฝก

หน่วยงานในเครือข่าย
รอดำเนินการ