โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ [นครสวรรค์ เขต 2] หมู่บ้านบางตาหงาย 4 ถ.เก้าเลี้ยวตาซ่วน ต.บางตาหงาย อ.บรรตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 โทร. 056279365

ระบบแจ้งเตือนการระงับการแสดงเว็บไซต์ชั่วคราว 
  เว็บไซต์นี้ถูกระงับการแสดงข้อมูลชั่วคราว เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1474306414 ปี 8 เดือน 26 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 01/01/2554 19:22:32

  ติดต่อหน่วยงาน : โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
หมู่บ้านบางตาหงาย 4 ถ.เก้าเลี้ยวตาซ่วน ต.บางตาหงาย อ.บรรตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
โทร. 056279365 (ติดต่อ นายเจริญ พิลึก [ครู คศ 3]) Email : startxs@yahoo.com
ส่งข้อความถึง : โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์


  หมายเหตุ : ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำการแสดงข้อมูลเว็บไซต์ โดยการ login เข้าทำการอัปเดทข้อมูล เข้าสู่ระบบ


ข่าวเพื่อนบ้าน นครสวรรค์ เขต 2