โรงเรียนมหิธรวิทยา ( Mahidhornwittaya )
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เลขที่ 797   หมู่ 20 ซ. - ถ. เลี่ยงเมืองลำชี-ปราสาท ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์  32000   [ สุรินทร์ เขต 1 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 

โรงเรียนมหิธรวิทยา ตั้งอยู่ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ติดถนนเลี่ยงเมืองสายลำชี - ปราสาท เยื้องเรือนจำจังหวัดสุรินทร์ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2538
“มหิธรวิทยา” คำว่า มหิธรนี้ ผู้ตั้งชื่อโรงเรียนได้อธิบายความเป็นมา และความหมายของชื่อมหิธรวิทยา ไว้ 2 ประการ คือ
ประการแรก มาจากคำว่า มหิธรปุระ ซึ่งนายเสนอ มูลศาสตร์ได้อธิบายไว้ในหนังสือเรื่อง “รืงมืงสะเร็น” ว่า เป็นชื่อเมืองเก่าของ เจ้าชายชัยวรมัน ( ในราชสกุลชัยวรมัน ซึ่งต่อมาได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็น พระเจ้าชัยวรมันที่ 7) ซึ่งที่ตั้งของเมือง คือ บริเวณเมืองประทายสมันต์ เดิม อยู่ภายในกำแพงเมืองสุรินทร์ อันเป็นที่ตั้งของเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์
ประการที่สอง ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ให้ ความหมายว่า มหิธร หมายถึง ผู้ทรงแผ่นดิน หรือ พระเจ้าแผ่นดิน
ดังนั้น ชื่อโรงเรียนมหิธรวิทยา จึงมาจากชื่ออาณาจักรขอมโบราณในเขตอีสานตอนล่าง และหมายความถึง สถานศึกษาวิชาของผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่งหนังสือ E-Docs ผลการเรียน
ข่าวและกิจกรรม

รอดำเนินการ

e-Document:: ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 


รอดำเนินการข่าวเพื่อนบ้าน [สุรินทร์ เขต 1]  
 
ประชาสัมพันธ์การสอบกลางภาคเทอม2 (0/163) [12/01/2559]
โดย :
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2557 (1/1827) [07/08/2557]
โดย : ร.ร.บ้านลำชี (วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านลำชีฯจัดกิจกรรมงานวันภาษาไทย 57 เมื่อวันที่ 29 กร...
มอบทุนการศึกษา (0/2076) [07/08/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านฉันเพล
อบต.ปราสาททอง มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านฉันเพล จำนวน 20 ...
กิจกรรมวันแม่ (0/2050) [07/08/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านฉันเพล
โรงเรียนบ้านฉันเพล จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557
กิจกรรมวันแม่ (0/2014) [07/08/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านฉันเพล
โรงเรียนบ้านฉันเพล จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557
English Camp (0/1678) [30/07/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านฉันเพล
โรงเรียนบ้านฉันเพล จัดค่ายภาษาอังกฤษร่วมกับ โรงเรียนบ้านสามโค โรงเรียนบ...
English Camp (0/1612) [30/07/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านฉันเพล
โรงเรียนบ้านฉันเพล จัดค่ายภาษาอังกฤษร่วมกับ โรงเรียนบ้านสามโค โรงเรียนบ...

ข่าวเพื่อนบ้าน [สุรินทร์] 
 
ทดสอบ เสนอ ข่าว และ กิจกรรม2 (0/46) [03/02/2559]
โดย : [สุรินทร์ เขต 3]
วันคริสต์มาส (0/151) [06/01/2559]
โดย : โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา [สุรินทร์ เขต 3]
พระราชทานเพลิง (0/145) [06/01/2559]
โดย : โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา [สุรินทร์ เขต 3]
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2558 (0/171) [23/12/2558]
โดย : [สุรินทร์ เขต 3]
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร (0/151) [23/12/2558]
โดย : [สุรินทร์ เขต 3]
กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสุรินทร์ (0/100) [23/12/2558]
โดย : [สุรินทร์ เขต 3]
กิจกรรมต้อนรับ ผอ. สุพจน์ บุญแย้ม (0/186) [23/12/2558]
โดย : [สุรินทร์ เขต 3]

หนังสือราชการจาก สพฐ  
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 4,157
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28/08/2554 22:39:56
เปิดใช้บริการเมื่อ 25/06/2552 อายุสมาชิก 6 ปี 8 เดือน 17 วัน


Supported by Thai-School.net
สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ปรอดำเนินการ
ผู้บริหาร


รอดำเนินการ
ผู้ดูแลเว็บไซต์


รอดำเนินการ
ประธานนักเรียน
เวลา
ข้อมูลหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหาร ฯ
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลอาคาร ฯ
ข้อมูลนักเรียน

หน่วยงานในสังกัด
 
 โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎ..
 โรงเรียนนาบัววิทยา
 ร.ร.บ้านลำชี (วุฒิวง..
 วัดใหม่ศรีมากทอง
 คอมพิวเตอร์ศึกษา รุ่..
 โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้..
 โรงเรียนบ้านพะเนา
 สภานักเรียนโรงเรียนบ..
 โรงเรียนบ้านภูดินหนอ..
 โรงเรียนบ้านฉันเพล
 โรงเรียนบ้านอำปึลสนว..
 โรงเรียนบ้านตะมะหนอง..
 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย
 โรงเรียนบ้านแสรออ

หน่วยงานในเครือข่าย
รอดำเนินการ