โรงเรียนละงูพิทยาคม
62   หมู่ 12 ถ. ในเมือง -ห้วยวังใหญ่ ต. ละงู อ. ละงู จ. สตูล  91110   [ สตูล ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 

โรงเรียนละงูพิทยาคม จัดการศึกษาระดับช่วงชั้นที่ 3 และ 4 มีนักเรียนทั้งหมด 820 คน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม เลิศล้ำปัญญา เชิดชูประชาธิปไตย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่งหนังสือ E-Docs ผลการเรียน
ข่าวและกิจกรรม

รอดำเนินการ

e-Document:: ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 


รอดำเนินการข่าวเพื่อนบ้าน [สตูล]  
 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (0/643) [13/08/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว
โรงเรียนบ้านหาดทรายยาวได้กำหนดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปร...
กิจกรรมแพ็กเก็จรอมาฎอน (0/770) [01/07/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว
โรงเรียนบ้านหาดทรายยาวได้แนวคิดจากผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่มีความคิดในการช่วย...
กิจกรรมต้อนรับรอมฎอน (0/676) [01/07/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว
ด้วยทางโรงเรียนบ้านหาดทรายยาวได้จัดกิจกรรมนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห...
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (0/649) [01/07/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว
เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดทางโรงเรียนจึงต...
วันต้นไม้แห่งชาติ2558 (0/641) [15/06/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (0/1036) [04/02/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว
ทางโรงเรียนบ้านหาดทรายยาวขอขอบคุณคณะครูและนักเรียน ญ.ว.2 ที่มาให้ความรู้...
เดินเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ (0/1051) [16/12/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว
ด้วยโรงเรียนบ้านหาดทรายยาวได้จัดกิจกรรมวันพ่อ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ...

ข่าวเพื่อนบ้าน [สตูล] 
 

หนังสือราชการจาก สพฐ  
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 1,864
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25/06/2552 10:03:46
เปิดใช้บริการเมื่อ 10/10/2551 อายุสมาชิก 7 ปี 5 เดือน 13 วัน


Supported by Thai-School.net
สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ป


นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้บริหาร โรงเรียนละงูพิทยาคม


นายมาโนช มณีวิทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้บริหาร

นายวิรัต สวัสดี ผู้ดูแลเว็บไซต์


นายวิรัต สวัสดี

ผู้ดูแลเว็บไซต์


รอดำเนินการ
ประธานนักเรียน
เวลา
ข้อมูลหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหาร ฯ
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลอาคาร ฯ
ข้อมูลนักเรียน

หน่วยงานในสังกัด
 บ้านเนินสูง
 โรงเรียนอนุบาลละงู
 โรงเรียนบ้านเกาะยาว
 โรงเรียนบ้านบุโบย
 โรงเรียนบ้านหาดทรายย..
 โรงเรียนบ้านสาครเหนื..
 โรงเรียนบ้านทางยาง
 โรงเรียนบ้านสนกลาง
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง..
 KruAseeson.com
 โรงเรียนบ้านนาข่า
 โรงเรียนบ้านนาแก้ว
 โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค..
 โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอ..
 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน
 โรงเรียนบ้านท่าชะมวง
 School Bank อนุบาลทุ..
 SCIENCE ROOM อนุบาลท..
 ห้องเรียนภาษาไทย อนุ..
 คอมพิวเตอร์ 2 ร.ร. อ..
 MATH LAB อนุบาลทุ่งห..
 สมาคมครูอิสลามศึกษาส..
 โรงเรียนบ้านดาหลำ
 งานพัฒนาเทคโนโลยี อน..
 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว..

หน่วยงานในเครือข่าย