โรงเรียนบ้านเกาะจัน
-   4 ถ. ปาลัส-ยะรัง ต. เกาะจัน อ. มายอ จ. ปัตตานี  94140   [ ปัตตานี เขต 2 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 


ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่งหนังสือ E-Docs ผลการเรียน
ข่าวและกิจกรรม

รอดำเนินการ

e-Document:: ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 


รอดำเนินการข่าวเพื่อนบ้าน [ปัตตานี เขต 2]  
 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกาแลสะนอ (0/1469) [16/05/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกาแลสะนอ สปพ.ปน.2 ยินดีต้อนรับ
แสดงความยินดี กับบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านกาแลสะนอ ปีการศึกษา 2556 (0/1455) [16/05/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ
ร่วมแสดงความยินดี กับบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านกาแลสะนอ ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 (0/2164) [21/01/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านคลองช้าง
เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 เดือนมกราคม 2557 ทางโรงเรียนบ้านคลองช้าง อำเภอโคกโ...

ข่าวเพื่อนบ้าน [ปัตตานี] 
 
กิจกรรมต้อนรับอีดิ้ลฟิตรีและมอบซากาตแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสายหมอ (0/527) [16/07/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านสายหมอ [ปัตตานี เขต 1]
วันที่ 15 ก.ค. 58 ผู้บริหาร ครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐ...
ประชุมครู (0/1116) [07/10/2557]
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง [ปัตตานี เขต 1]
เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ทางผู้อำนวยการโรงเรี...
ประชุมเตรียมพร้อมเพื่อสอบ O-net Las Nt (0/1177) [07/10/2557]
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง [ปัตตานี เขต 1]
เมื่อวันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนชุมชนบ้านสะ...
ประชุมครูอิสลามศึกษา (0/992) [06/10/2557]
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง [ปัตตานี เขต 1]
เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ทางบุคลากรครูอิ...
เลือกตั้งสภานักเรียนปี 57 (0/1040) [06/10/2557]
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง [ปัตตานี เขต 1]
เมื่อวันที่ ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาทางโรงเรียนชุมชนบ้านส...

หนังสือราชการจาก สพฐ  
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 215
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 03/10/2555 22:15:56
เปิดใช้บริการเมื่อ 01/10/2555 อายุสมาชิก 3 ปี 5 เดือน 1 วัน


Supported by Thai-School.net
สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ปรอดำเนินการ
ผู้บริหาร

นางมูนา วานุ ผู้ดูแลเว็บไซต์

นางมูนา วานุ

ผู้ดูแลเว็บไซต์


รอดำเนินการ
ประธานนักเรียน
เวลา
ข้อมูลหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหาร ฯ
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลอาคาร ฯ
ข้อมูลนักเรียน

หน่วยงานในสังกัด
 โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ
 perma
 โรงเรียนบ้านโลทู
 โรงเรียนบ้านตรัง
 โรงเรียนบ้านกระหวะ
 TDK.NURULYAKIN
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 โรงเรียนบ้านเจาะบาแน
 โรงเรียนบ้านราวอ
 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ
 banthaklong
 โรงเรียนอะเดร์รอซะอิ..
 โรงเรียนบ้านกระหวะ
 โรงเรียนบ้านบาเงง
 โรงเรียนบ้านปานัน
 ชมรมครูอิสลามศึกษาอำ..
 โรงเรียนอิสลามสามัคค..
 โรงเรียนอิสลามสามัคค..
 โรงเรียนบ้านประจัน
 โรงเรียนบ้านบูดน
 โรงเรียนบ้านคางา
 โรงเรียนบ้านควนหยี
 โรงเรียนบ้านคูระ
 โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิ..
 โรงเรียนมูฮํมมาดียะห..

หน่วยงานในเครือข่าย
รอดำเนินการ