สมาชิกชำระเงินกู้ประจำปี (0/39) [23/02/2560]
โดย : กองทุนหมู่บ้าน ม.14 ห้วยเหนือ ขุขันธ์
ในวันที่ 18 กพ.60สมาชิกได้มาชำระเงินกู้สามัญประจำปี60 ทำให้การทำงานของคณะกรรมการเป็น...
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 20-21 ก.พ. 60 (0/82) [22-02-2560]
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง
โรงเรียนบ้านแทรงเข้าค่ายลูกเสือพักแรมคืนร่วมกับกลุ่มใจดีห้วยสราญ 8โรงเรียน ณ โรงเรียน...
การประชุมสามัญประจำปี2560 (0/130) [18/02/2560]
โดย : กองทุนหมู่บ้าน ม.14 ห้วยเหนือ ขุขันธ์
กองทุนหมู่บ้านประชุมสามัญประจำปี 2560 เพื่อแจ้งให้สมาชิกรับทราบความเคลื่อนไหวการเงินแ...
การประชุมสามัญประจำปี2560 (0/127) [18/02/2560]
โดย : กองทุนหมู่บ้าน ม.14 ห้วยเหนือ ขุขันธ์
กองทุนหมู่บ้านประชุมสามัญประจำปี 2560 เพื่อแจ้งให้สมาชิกรับทราบความเคลื่อนไหวการเงินแ...
การประชุมภาคี 4 ฝ่าย (0/157) [17/02/2560]
โดย : โรงเรียนบ้านทะลอก
โรงเรียนบ้านทะลอก นำโดยท่านผู้อำนวยการ บรรลือ สุนทร ร่วมกับ ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกค...
ผู้เกษียณทรงคุณค่า ผู้มาเพื่อสร้างศิษย์ (0/201) [11/02/2560]
โดย : โรงเรียนบ้านทะลอก
โรงเรียนบ้านทะลอกร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ใจดีห้วยสำราญ ร่วมจัดงาน "ผู้เกษีย...
สวัสดีเดือนแห่งความรัก...วันนี้สีเขียว (0/262) [01-02-2560]
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง
ข่าวและกิจกรรม ศรีสะเกษ เขต 3 ทั้งหมด »