โรงเรียนบ้านดอนกลาง
บ้านดอนกลาง ม.6 ซ.- ถ.นครพนม - หนองคาย ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140   [นครพนม เขต 2]
หน้าหลัก
     เกี่ยวกับเรา | ผู้บริหาร | บุคลากร | ข่าวและกิจกรรม | ศิษย์เก่า | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา | ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :             
เว็บไซต์สำเร็จรูป [2549]  สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ป              
ระบบแจ้งเตือนการอัปเดทข้อมูล 
  เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 8 เดือน 22 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 31/07/2556 14:10:21
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : ศูนย์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ , โรงเรียนบ้านแม่รัง, โรงเรียนวัดหลวงวิทยา,
e-Document : ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 

 
รายชื่อนักเรียน อบ.1 - ม.3 ปีการศึกษา 2555 I ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2555 (344)
12/06/2555
กลยุทธ์-จุดเน้น-สพฐ (683)
12/06/2555
เทียบมาตรฐานมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน สพฐ. กับ 12 ตัวบ่งชี้ สมศ.รอบ (2,673)
12/06/2555
กรอบการจัดสรรงบประมาณปีงบ 55 (376)
12/06/2555
ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงการ ปี 55 (377)
12/06/2555
ตารางเรียน ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1 (356)
13/05/2555
แบบสำรวจหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2555 (495)
08/03/2555
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนราชการ (411)
02/03/2555
บันทึกข้อความขออนุญาตถ่ายเอกสาร (927)
24/02/2555
โครงสร้างหลักสูตร 51 (ปรับปรุ่ง 54) มัธยม (1,480)
18/02/2555
มติที่ประชุมครูกีฬาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (292)
07/11/2554
มติที่ประชุมครูกีฬาโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายหนองแวง (232)
07/11/2554
ปฏิทินงานวิชาการ โรงเรียนบ้านดอนกลาง ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 (308)
01/11/2554
ตารางเรียน คาบที่ 7 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ O-net NT ระดับมัธยม (403)
28/10/2554
ตารางเรียนปี 54 สำหรับนักเรียนมัธยม ภาคเรียนที่ 2-2554 (379)
28/10/2554
ตารางเรียนปี 54 ภาคเรียนที่ 2 สำหรับครูผู้สอน (417)
31/10/2554
แบบบันทึกผลการเรียน ชั้น ม.2/2 ภาคเรียนที่1/54 (298)
04/10/2554
แบบบันทึกผลการเรียน ชั้น ม.2/1 ภาคเรียนที่1/54 (299)
04/10/2554
แบบบันทึกผลการเรียน ชั้น ม.1/2 ภาคเรียนที่1/54 (347)
04/10/2554
แบบบันทึกผลการเรียน ชั้น ม.1/1 ภาคเรียนที่1/54 (439)
04/10/2554
ปะหน้าซองข้อสอบ (899)
13/09/2554
ตัวอย่างใบปะหน้าข้อสอบ (1,595)
13/09/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา (672)
13/09/2554
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี ๒๕๕๔ (927)
08/09/2554
สำรวจนักเรียนไม่มีสิทธิสอบปลายภาค (360)
05/09/2554
คำสั่งโรงเรียนบ้านดอนกลาง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๔ (2,898)
01/08/2554
บันทึกข้อความแบบรายงานการเยี่ยมบ้าน (999)
04/08/2554
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (408)
21/07/2554
ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” (662)
14/07/2554
ผลการประกวดการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี (564)
14/07/2554
แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน (ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน) (481)
12/07/2554
แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (633)
11/07/2554
แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2554 (1,260)
11/07/2554
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน (854)
11/07/2554
ตัวอย่าง เอกสารประกอบหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ (538)
08/07/2554
ปฏิทินงานวิชาการ โรงเรียนบ้านดอนกลาง ปีการศึกษา 2554 (589)
05/07/2554
บทสวดมนต์ประจำสัปดาห์ (680)
01/07/2554
โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด (740)
28/06/2554
เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ (373)
19/06/2554
รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (345)
17/06/2554
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ส (348)
17/06/2554
แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 (1,063)
15/06/2554
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2 (644)
14/06/2554
รายชื่อนักเรียนไฟล์ไมรโครซอร์ฟเวิร์ต (505)
07/06/2554
หลักสูตรดอนกลางฉบับปรับปรุง (ประถม) (391)
02/06/2554
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ (363)
02/06/2554
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ (480)
02/06/2554
คำสั่งวันไหว้ครู (2,736)
31/05/2554
ตารางสรุปโครงการของกลุ่มงานเพื่อเสนอฝ่ายงบฯ‏ (432)
27/05/2554
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระ และ หลักสูตรดอนกลางฉบับปรับปรุง (435)
25/05/2554
การมอบหมายงานในหน้าที่และหน้าที่พิเศษฯ (งานฝ่ายวิชาการ) (1,080)
20/05/2554
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ (1,895)
20/05/2554
สถิตินักเรียนประจำวัน ศุกร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (649)
20/05/2554
คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านดอนกลาง ปีการศึกษา 2554 (ฉบับร่าง) (1,438)
19/05/2554
โครงสร้างการบริหารงาน ร.ร. (345)
18/05/2554
ตารางเรียนปี 54 สำหรับนักเรียน (354)
30/05/2554
รายชื่อนักเรียน บ้านดอนกลาง 54 (513)
11/07/2554
ตารางเรียนปี 54 สำหรับครูผู้สอน (341)
30/05/2554
บัสชีราคาวัสดุ การจัดจ้างอาคารเอนกประสงค์ สปช.203/26และซ่อมแซมอาคารฯ (742)
02/05/2554
แบบบันทึกรายงานผลการเรียน (859)
09/04/2554
แบบเก็บข้อมูลมฐ. สพฐ. ด้านผู้เรียน (733)
06/04/2554
แบบเก็บข้อมูล มฐ. สมศ. ด้านผู้เรียน (815)
06/04/2554
แผยกลยุทย์ของ สพฐ 54 (496)
29/03/2554
แบบฟร์มโครงการ/กิจกรรม ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 54 (842)
29/03/2554
แนวทางในการนำมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อประกอบการจัดทำ SAR53 (813)
29/03/2554
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสาม(ระดับปฐมวัย) (3,319)
29/03/2554
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสาม(ระดับขั้นพื้นฐาน) (559)
29/03/2554
แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา52 (416)
29/03/2554
มาตรฐานการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ลว.๑๖ ก.พ. ๒๕๕๔ (1,008)
29/03/2554
ผล O-Net ปีการศึกษา 2553 ม.3 (426)
28/03/2554
ผล O-Net ปีการศึกษา 2553 ป.6 (553)
28/03/2554