ครู กทม [กรุงเทพมหานคร เขต 1] บางรัก  ถ.ตก ต.บางรัก อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10000 โทร. 0865155756

ระบบแจ้งเตือนการระงับการแสดงเว็บไซต์ชั่วคราว 
  เว็บไซต์นี้ถูกระงับการแสดงข้อมูลชั่วคราว เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 893942642 ปี 10 เดือน 14 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 02/10/2555 23:48:50

  ติดต่อหน่วยงาน : ครู กทม
บางรัก  ถ.ตก ต.บางรัก อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10000
โทร. 0865155756 (ติดต่อ อัมพรพรรณ [อ 1]) Email : rueangmontree@hotmail.com
ส่งข้อความถึง : ครู กทม


  หมายเหตุ : ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำการแสดงข้อมูลเว็บไซต์ โดยการ login เข้าทำการอัปเดทข้อมูล เข้าสู่ระบบ


ข่าวเพื่อนบ้าน กรุงเทพมหานคร เขต 1 
 
ประชุมผู้ปกครอง (0/80) [24/05/2558]
โดย : โรงเรียนลำบุหรี่พวง
โรงเรียนลำบุหรี่พวง ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ประจ...
ประชุมผู้ปกครอง เทอม1 (0/868) [19/05/2557]
โดย : โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เมื่อว...
วันเปิดเทอม (0/936) [19/05/2557]
โดย : โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา
บรรยากาศ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาค...
เบญจวรรณเกมส์ (0/1248) [27/01/2557]
โดย : โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา
การแข่งขันกีฬาสีเพื่อความสามัคคีและเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี ประจำปีการศึ...