ครู กทม [กรุงเทพมหานคร เขต 1] บางรัก  ถ.ตก ต.บางรัก อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10000 โทร. 0865155756

ระบบแจ้งเตือนการระงับการแสดงเว็บไซต์ชั่วคราว 
  เว็บไซต์นี้ถูกระงับการแสดงข้อมูลชั่วคราว เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 700118882 ปี 3 เดือน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 02/10/2555 23:48:50

  ติดต่อหน่วยงาน : ครู กทม
บางรัก  ถ.ตก ต.บางรัก อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10000
โทร. 0865155756 (ติดต่อ อัมพรพรรณ [อ 1]) Email : rueangmontree@hotmail.com
ส่งข้อความถึง : ครู กทม


  หมายเหตุ : ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำการแสดงข้อมูลเว็บไซต์ โดยการ login เข้าทำการอัปเดทข้อมูล เข้าสู่ระบบ


ข่าวเพื่อนบ้าน กรุงเทพมหานคร เขต 1 
 
ประชุมผู้ปกครอง เทอม1 (0/514) [19/05/2557]
โดย : โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เมื่อว...
วันเปิดเทอม (0/590) [19/05/2557]
โดย : โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา
บรรยากาศ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาค...
เบญจวรรณเกมส์ (0/901) [27/01/2557]
โดย : โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา
การแข่งขันกีฬาสีเพื่อความสามัคคีและเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี ประจำปีการศึ...
ศึกษานิเทศ ถาวร อบรมให้ความรู้การนำเทคโนโลยีมาร่วมการจัดการเรียนการสอน (0/772) [29/11/2556]
โดย : โรงเรียนลำบุหรี่พวง
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน ศึกษานิเทศ ถาวร เป็นวิทยากรบรรยายการจัดการเรีย...
ต้อนรับครูใหม่ คุณครูสมคิด ทุนมี (0/972) [29/11/2556]
โดย : โรงเรียนลำบุหรี่พวง
ขอต้อนรับคุณครูใหม่ วิชาเอกคณิตศาสตร์
ค่ายพักแรมสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ (0/915) [25/11/2556]
โดย : โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา
การเรียนการสอนด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึ...
งานสายสัมพันธ์แม่สู่ลูก ประจำปี2556 (0/1364) [13/08/2556]
โดย : โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 – 12.00 น. ทางโรงเรียนกำหนดจ...