โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล [อุดรธานี เขต 1] 77 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี  ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0823053774

ระบบแจ้งเตือนการระงับการแสดงเว็บไซต์ชั่วคราว 
  เว็บไซต์นี้ถูกระงับการแสดงข้อมูลชั่วคราว เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1459512534 ปี 8 เดือน 9 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 04/02/2553 00:52:37

  ติดต่อหน่วยงาน : โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
77 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี  ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0823053774 (ติดต่อ นายพิชัย ไชยเดช [ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็มรูปแบบ]) Email : pi.chai_chaiyadet@hotmail.com
ส่งข้อความถึง : โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล


  หมายเหตุ : ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำการแสดงข้อมูลเว็บไซต์ โดยการ login เข้าทำการอัปเดทข้อมูล เข้าสู่ระบบ


ข่าวเพื่อนบ้าน อุดรธานี เขต 1 
 
นักเรียนชั้นป.5/1ทำบุญงานเทียนพรรษา2557 (0/42) [16/09/2557]
โดย : โรงเรียนอุดรวิทยา
ลงคะแนนเลือกประธานนักเรียน (0/41) [16/09/2557]
โดย : โรงเรียนอุดรวิทยา
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ : ระดับดีเยี่ยม (0/99) [04/09/2557]
โดย : โรงเรียนอุดรวิทยา
ตรวจสุขภาพและป้องกันโรค (0/100) [03/09/2557]
โดย : โรงเรียนอุดรวิทยา
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26มิถุนายน2557 (0/105) [03/09/2557]
โดย : โรงเรียนอุดรวิทยา
นำนักเรียนสู่แหล่งเรียนรู้ (0/166) [08/08/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านหนองตูม
โรงเรียนบ้านหนองตูม ได้นำนักเรียน ไปแหล่งเรียนรู้ การทำขนม ที่ชุมชนหนอง...
อบรมคุณธรรมจริยธรรม (0/170) [08/08/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านหนองตูม
โรงเรียนบ้านหนองตูมจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมในวันสุดสัปดาห์