โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ [สุรินทร์ เขต 3]  หมู่ 8 ซ.- ถ.- ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150 โทร. 044557551, 0833647364

ระบบแจ้งเตือนการระงับการแสดงเว็บไซต์ชั่วคราว 
  เว็บไซต์นี้ถูกระงับการแสดงข้อมูลชั่วคราว เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1712554045 ปี 6 เดือน 2 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 25/06/2552 09:33:35

  ติดต่อหน่วยงาน : โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ
 หมู่ 8 ซ.- ถ.- ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150
โทร. 044557551, 0833647364 (ติดต่อ นายสิทธิศักดิ์ เติมทอง [ครู คศ.1]) Email : hero.37@hotmail.com
ส่งข้อความถึง : โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ


  หมายเหตุ : ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำการแสดงข้อมูลเว็บไซต์ โดยการ login เข้าทำการอัปเดทข้อมูล เข้าสู่ระบบ


ข่าวเพื่อนบ้าน สุรินทร์ เขต 3 
 
กิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย ปีการศึกษา 2557 (0/40) [20/11/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (กองทัพบกอุปถัมภ์)
วันที่ 10-11 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน...
การนิเทศและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็ก (0/33) [20/11/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (กองทัพบกอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์ปรับการนิเทศและติดตามการดำเนินงานโ...
นำเสนอ(Best Practices) โรงเรียนขนาดเล็ก (0/36) [20/11/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (กองทัพบกอุปถัมภ์)
ผอ. ถนัด แสนกล้า และ คุณครูประกอบ หาสุข นำเสนอ(Best Practices) โรงเ...
ยินดีกับคุณครูประกอบ หาสุข รับรางวัลครูดีมีทุกวัน (ครูชายขอบ) (0/40) [20/11/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (กองทัพบกอุปถัมภ์)
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูประกอบ หาสุข ได้รับรางวัลครูดีมีทุกวัน (ครูชาย...
กิจกรรมกีฬา เครือข่ายวังสะเภา ณ บ้านโคกสมอง (0/32) [20/11/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (กองทัพบกอุปถัมภ์)
วันที่ 1-2 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กได้เข้าร่วมการแข่งขันกี...
เทคอนกรีตลานกิจกรรม (0/34) [20/11/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (กองทัพบกอุปถัมภ์)
คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันเทคอนกรีตลานกิจกรรมเวทีกลางแจ้ง งบปร...
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน (0/38) [20/11/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (กองทัพบกอุปถัมภ์)
กิจกรรมสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์...