,  โรงเรียนทั้งหมด 3,237 แห่ง  
แนะนำให้เพื่อน แนะนำให้เพื่อน 
Thai-school.net Update !! ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์

                    ค้นหา ลงทะเบียน ถาม-ตอบ ติดต่อเรา
ข่าวและกิจกรรม เพชรบูรณ์ เขต 2 

ข่าวและกิจกรรม เพชรบูรณ์ เขต 2

 
142 รายการ 1/6 หน้า
หัวเรื่อง หน่วยงาน
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 (0/15) [22/07/2557]
การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 ณ อาคารรังสรรค์ โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน
โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน
ผู้ปกครองเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (0/30) [19/07/2557]
ผู้ปกครองนักเรียนเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง ๙ ฐานของโร...
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
คาราวานเสริมสร้างเด็ก (0/34) [19/07/2557]
นายสมพงษ์ พวงคำ ผู้อำนวยการประธารเปิดโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก โดยประชุมเชิงปฏิบัต...
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
ไปทัศนศึกษาโครงการรักษ์ภาษาไทย (0/52) [17/07/2557]
คณะครูนำนักเรียนเข้าแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ณ โรงเรียนสารวิทยา กทมฯ วันที่ 5 มค.5...
โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง
อีกหนึ่งบรรยากาศแห่เทียนเข้าพรรษา (0/89) [10/07/2557]
ภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ https://plus.google.com/photos/113139894576652442318/albums/6034...
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
แห่เทียนเข้าพรรษา ๒๕๕๗ (0/92) [10/07/2557]
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า โดยนายสมพงษ์ พวงคำ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกคร...
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม (0/146) [01/07/2557]
นายสมพงษ์ พวงคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏ...
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
คณะชลบุรีมอบทุนการศึกษา (0/131) [30/06/2557]
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านป่าบงได้ต้อนรับคณะชุลบุรี มอบทุนการศึกษาให้กับน...
โรงเรียนบ้านป่าบง
ต้านยาเสพติด (0/138) [30/06/2557]
โรงเรียนบ้านป่าบงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด ในวันที่ ...
โรงเรียนบ้านป่าบง
เทิดทูนสถาบัน สร้างสรรค์สามัคคี (0/125) [27/06/2557]
นายสมพงษ์ พวงคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า พร้อมด้วยคณะครูหัวหน้าสาย...
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
มอบรางวัลวันสุนทรภู่ (0/129) [27/06/2557]
นายสมพงษ์ พวงคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ได้มอบรางวัลให้กับนักเรีย...
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน (0/105) [27/06/2557]
นายสมพงษ์ พวงคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อ่านสารจากปลัดกระทรวงศึกษ...
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด (0/122) [26/06/2557]
วันที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด โดยให้น...
โรงเรียนบ้านดงขวาง
ศึกษานอกสถานที่โดยชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์ (0/89) [26/06/2557]
โรงเรียนบ้านดงขวางพานักเรียนศึกษานอกสถานที่ โดยเข้าชมภาพยนต์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศว...
โรงเรียนบ้านดงขวาง
โครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน (0/106) [21/06/2557]
18-20 มิถุนายน 2557 ชุมชนตำบลน้ำชุน จัดแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็กและเยา...
โรงเรียนบ้านดงขวาง
อบรมมังคุเทศก์น้อย (0/144) [16/06/2557]
นายสมพงษ์ พวงคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ร่วมกับคณะครูวิทยากร อบรม...
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (0/125) [16/06/2557]
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านป่าบงได้จัดการประชุทผู้ปกครองนักเรียน และได้...
โรงเรียนบ้านป่าบง
พิธีไหว้ครู (0/126) [16/06/2557]
โรงเรียนบ้านป่าบงได้จัดพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557
โรงเรียนบ้านป่าบง
พิธีไหว้ครู 2557 (0/162) [21/06/2557]
โรงเรียนบ้านดงขวาง จัดพิธีไหว้ครู และจัดกิจกรรมประชาธิปไตย วันที่ 12 มิถุนายน 2557 นั...
โรงเรียนบ้านดงขวาง
พิธีวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2557 (0/167) [12/06/2557]
เนื่องในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านโคกมน ได้จัดพิธีวันไหว้ครูขึ้น...
โรงเรียนบ้านโคกมน
พิธีไหว้ครู ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ (0/170) [12/06/2557]
นายสมพงษ์ พวงคำ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยรองผอ.คณะครูและนักเรียน จัดพิธีไหว้ครู ๑๒ มิถุนาย...
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง (0/185) [06/06/2557]
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านโคกมน ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง จา...
โรงเรียนบ้านโคกมน
ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (0/320) [16/05/2557]
รองฯประหยัด แก่นชา พร้อมด้วยคณะกรรมการได้มาประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศ...
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2557 (0/354) [12/05/2557]
นายสมพงษ์ พวงคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงนโยบายการจั...
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
อบรมนักเรียนโครงการธนาคารขยะ (0/292) [09/05/2557]
เทศบาลตำบลหล่มเก่าร่วมกับโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ได้ดำเนินโครงการอบรมนักเรียนตั้งแต่ชั...
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า


หน้าแสดงผล :   1  2  3  4  5  6  ถัดไป >

สคริปท์ข่าวเพื่อนบ้าน : เพชรบูรณ์ เขต 2 (แสดงตัวอย่าง)